Eiendomsmegling

Bistand til kontrakt og oppgjør:

Advokathuset Fredrikstad bistår gjerne med kontraktsoppgjøret i fbm salg av fast eiendom, herunder utferdigelse av skjøte, egenerklæring om konsesjonsfrihet og kjøpekontrakt, samt gjennomføring av det økonomiske oppgjøret overfor bankene, tinglysning av pantobligasjoner mm, dersom du selv besørger annonsering mm. eller dersom du allerede har en kjøper. 

Å bruke advokat til oppgjøret kan være en rimeligere måte å selge boligen på. Vår erfaring er dessuten at alle banker krever at oppgjør av kjøpesummen, tinglysning av skjøte og bankens pantobligasjon skal gjøres av en oppgjørsansvarlig med bevilling for eiendomsmegling. 

Get in touch

Advokathuset fredrikstad
Phønix gate 3
1606 Fredrikstad

TELEFON          69 30 19 00
Fax 69 30 19 01

Latest news

ADVOKATHUSET FREDRIKSTAD 

Advokathuset Fredrikstad ble opprettet i 1989, og er et kontorfellesskap bestående av tre advokater og en sekretær.


Follow us