Saksområder

Eksempler på saksområder:

Advokathuset Fredrikstad yter fri rettshjelp innenfor rettshjelpsloven rammer.

Advokatene i Advokathuset Fredrikstad arbeider blant annet med følgende saksområder:

 • Straffesaker - forsvarer
 • Straffesaker - bistandsadvokat, voldsoffererstatning
 • Separasjon / skilsmisse
 • Skifteoppgjør / samboerskifte etter samlivsbrudd / dødsfall 
 • Særeie - ektepakt
 • Samboeravtaler
 • Barnefordeling (fast bosted, samvær, foreldreansvar) 
 • Barnevernsaker, akuttvedtak, omsorgsovertakelse 
 • Arveoppgjør / testament 
 • Dødsbobehandling - privat og offentlig skifte 
 • Konkursbehandling
 • Gjeldsforhandlinger
 • Avtaler og kontrakter
 • Kjøpsrett
 • Mangler ved bolig (feil og reklamasjoner) - Avhendingsloven
 • Saker etter håndverkertjenesteloven / entrepriser
 • Arbeidsrett (ansettelse / oppsigelse / nedbemanning / avskjed) 
 • Forretningsjuridisk bistand 
 • Husleiesaker (kontrakter - oppsigelse - utkastelse)
 • Erstatningssaker 
 • Forsikringssaker
 • Trygderett - NAV-saker
 • Pasientskadesaker - feilbehandling
 • Søknad om ettergivelse / lemping av skatt og merverdiavgift
 • Bistand i fbm. bokettersyn
 • Alm. praksis

FRI RETTSHJELP fra det offentlige eller ditt forsikringsselskap


       

Get in touch

Advokathuset fredrikstad
Phønix gate 3
1606 Fredrikstad

TELEFON          69 30 19 00
Fax 69 30 19 01

Latest news

ADVOKATHUSET FREDRIKSTAD 

Advokathuset Fredrikstad ble opprettet i 1989, og er et kontorfellesskap bestående av tre advokater og en sekretær.


Follow us