Saksområder

Eksempler på saksområder:

Fritt rettsråd er veiledning Advokatene i Advokathuset Fredrikstad arbeider blant annet med følgende saksområder

 • Separasjon / skilsmisse
 • Skifteoppgjør / samboerskifte etter samlivsbrudd / dødsfall 
 • Særeie / samboeravtaler 
 • Barnefordeling (fast bosted, samvær, foreldreansvar) 
 • Barnevernsaker 
 • Arveoppgjør / testament 
 • Mangler ved bolig (feil og reklamasjoner) 
 • Husleiesaker 
 • Erstatning / forsikring 
 • Trygd / pasientskade 
 • Straffesaker (forsvarer / bistandsadvokat) 
 • Forretningsjuridisk bistand 
 • Arbeidsrett (oppsigelse / avskjed) 
 • Gjeldsforhandlinger 
 • Konkurs- og dødsbobehandling 
 • Eiendomsmegling 
 • Bokettersyn
 • Alm. praksis

FRI RETTSHJELP fra det offentlige eller ditt forsikringsselskap


       

Get in touch

Advokathuset fredrikstad
Phønix gate 3
1606 Fredrikstad

TELEFON          69 30 19 00
Fax 69 30 19 01

Latest news

ADVOKATHUSET FREDRIKSTAD 

Advokathuset Fredrikstad ble opprettet i 1989, og er et kontorfellesskap bestående av tre advokater og en sekretær.


Follow us