Torgeir Røinås Pedersen

Advokat Torgeir Røinås Pedersen

Cand. jur. 1995 ved Universitetet i Oslo.

Advokat Røinås Pedersen har jobbet som advokat siden 1995, først i Advokatfirmaet Brorstrøm AS, deretter i Advokatfirmaet Brorstrøm og Røinås Pedersen, og nå ved Advokathuset Fredrikstad.

Advokat Røinås Pedersen arbeider stort sett innenfor de fleste av kontorets arbeidsområder, men har barne- og barnevernssaker, samt pasient- og personskadesaker som hovedområde.

Advokat Røinås Pedersen er fast bistandsadvokat for Fredrikstad tingrett, og er dessuten autorisert familiemegler etter barnelov og ekteskapslov.

Se kontorets øvrige saksområder.


Get in touch

Advokathuset fredrikstad
Phønix gate 3
1606 Fredrikstad

TELEFON          69 30 19 00
Fax 69 30 19 01

Latest news

ADVOKATHUSET FREDRIKSTAD 

Advokathuset Fredrikstad ble opprettet i 1989, og er et kontorfellesskap bestående av tre advokater og en sekretær.


Follow us