Trond Karlsen

 Advokat Trond Karlsen

Cand. jur. 1995 ved Universitetet i Oslo.
Advokat Trond Karlsen hadde blant annet lang arbeidserfaring fra skatteetaten før han tiltrådte ved Advokathuset Fredrikstad. 

Gjennom denne arbeidserfaringen, har han særlig kunnskap om konkursrett, gjeldsforhandlinger / ettergivelse og bokettersyn fra Skatteetaten.

Hovedarbeidsområder: 

Advokat Trond Karlsen arbeider innenfor de fleste av kontorets arbeidsområder, men spesielt med:


Skifteoppgjør etter samlivsbrudd (ektefeller / samboere) 

                                                                   Samboeravtaler 

                                                                   Ektepakter / særeie 

                                                                   Dødsbobehandling (arveoppgjør) - privat og offentlig skifte

                                                                   Arv / testament        

                                                                   Barnefordeling (samvær, bosted og foreldreansvar)

                                                                   Konkursbehandling

                                                                   Avtaler og kontrakter 

                                                                   Boligreklamasjoner (feil og mangler ved bolig) - avhendingsloven

                                                                   Husleiesaker (kontrakter - oppsigelse - utkastelse)

                                                                    Arbeidsrett (ansettelses / oppsigelse nedbemanning / avskjed)

                                                                   Generell forretningsjuridisk bistand  

                                                                   Søknad om ettergivelse / lemping av skatt og merverdiavgift 

                                                                   Bistand i fbm. bokettersyn 

                                                                  Strafferett - forsvarer / bistandsadvokat

                                                                  Se kontorets øvrige saksområder
Get in touch

Advokathuset fredrikstad
Phønix gate 3
1606 Fredrikstad

TELEFON          69 30 19 00
Fax 69 30 19 01

Latest news

ADVOKATHUSET FREDRIKSTAD 

Advokathuset Fredrikstad ble opprettet i 1989, og er et kontorfellesskap bestående av tre advokater og en sekretær.


Follow us