Trond Karlsen

 Advokat Trond Karlsen

Cand. jur. 1995 ved Universitetet i Oslo.
Advokat Trond Karlsen hadde blant annet lang arbeidserfaring fra skatteetaten før han tiltrådte ved Advokathuset Fredrikstad. 

Gjennom denne arbeidserfaringen, har han særlig kunnskap om konkursrett, gjeldsforhandlinger / ettergivelse og bokettersyn fra Skatteetaten.

Hovedarbeidsområder:
Advokat Trond Karlsen arbeider innenfor de fleste av kontorets arbeidsområder, men spesielt med:

Barnefordeling (samvær, bosted og foreldreansvar)
Skifteoppgjør etter samlivsbrudd / dødsfall
Arv / testament
                                                                   Konkurs- og dødsbobehandling
                                                                   Bokettersyn fra Skatteetaten
                                                                   Generell forretningsjuridisk bistand
                                                                   Arbeidsrett / oppsigelse / avskjed
                                                                   Boligreklamasjoner / husleiesaker
                                                                   Strafferett - forsvarer / bistandsadvokat

                                                                  Se kontorets øvrige saksområderGet in touch

Advokathuset fredrikstad
Phønix gate 3
1606 Fredrikstad

TELEFON          69 30 19 00
Fax 69 30 19 01

Latest news

ADVOKATHUSET FREDRIKSTAD 

Advokathuset Fredrikstad ble opprettet i 1989, og er et kontorfellesskap bestående av tre advokater og en sekretær.


Follow us