Virksomhetsopplysning

Virksomhetsopplysninger for Advokathuset Fredrikstad:

  • Tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet vedrørende alle advokatene ved Advokathuset Fredrikstad.
  • Samtlige advokater ved Advokathuset Fredrikstad har advokatbevilling fra Norge. Advokat Trond Karlsen og Torgeir Røinås Pedersen er medlemmer av Den Norske Advokatforening. 
  • Samtlige advokater ved Advokathuset Fredrikstad har obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvar. 
  • Advokatene er omfattet av klageordningen for advokattjenester. Det henvises til www.advokatenhjelperdeg.no 

                                 

Get in touch

Advokathuset fredrikstad
Phønix gate 3
1606 Fredrikstad

TELEFON          69 30 19 00
Fax 69 30 19 01

Latest news

ADVOKATHUSET FREDRIKSTAD 

Advokathuset Fredrikstad ble opprettet i 1989, og er et kontorfellesskap bestående av tre advokater og en sekretær.


Follow us